O Domově paní Zdislavy

Homepage

V Domově paní Zdislavy žijí všichni obyvatelé v duchu rodiny. Rodina nebyla v historii lidstva nikdy ničím lepším nahrazena.

Pěstounská rodina, s dospělými a odrůstajícími dětmi, pomáhá mladým lidem s mentální retardací. 

     Ubytování poskytujeme mladým lidem, starším osmnácti let, kteří potřebují delší čas k získání návyků a schopností potřebných k samostatnému životu.

     Ubytujeme i znevýhodněné maminky starší osmnácti let, s dětmi, které své děti milují, ale nezvladají jejich výchovu. Asistenti pomáhají s výchovou dětí, a asistují při zvládání běžných životních úkonů.

     Mladí lidé se finančně podílejí na provozu bydlení. Podle svých schopností a možností mohou pomáhat za finanční odměnu na ekologické farmě.

  Kontakt: Anna Hlaváčová, Pohraniční 356,  691 81 Březí u Mikulova,  Tel.: 519 514 263

 

email: anna.hlavac@seznam.cz